ECPI Aura


Faedah ECPI AURA

  • Meningkatkan sifat-sifat baik seperti sabar, kasih sayang, tenang, rajin serta bersemangat
  • Meransang minda untuk pemikiran serta tindakan yang hebat
  • Meningkatkan seri wajah
  • Meningkatkan karisma, pengaruh serta kekuasaan
  • Meningkatkan keyakinan diri
  • Meningkatkan daya tarikan/pemikat
  • Meningkatkan daya ingatan
  • Membantu mengembangkan pontensi diri
  • Melenyapkan rasa sedih, penderitaan, susah hati, kebencian serta pemikiran negatif
  • Sangat baik untuk membantu mengembangkan perniagaan


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...